PLN
EUR
 
English
Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.hubertus.com.pl


1. Administartor danych osobowych
    Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane pozyskane za pomocą serwisu www.hubertus.com.pl jest firma "HUBERTUS" Roman Tołczyk, działająca na podstawie koncesji MSWiA Nr B-232/2003 oraz wpisu do rejestru ewidencji działaności gospodarczej, posiadająca NIP: 542-010-17-85 i Regon: 00233024. Adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Saturna 41, 15-680 Białystok.

2.  Pozyskanie danych osobowych
     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
     a/ poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w trakcie zakładania konta użytkownika lub składania zamówienia bez zakładania konta.
     b/ poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). Szczegóły są określone w "Polityce plików cookies".
     c/ poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Asseco Business Solution funkcjonującego pod adresem www.abstore.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
    a/ dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu przyjęcia zamówienia, realizacji sprzedaży, rozpatrzenia zwrotów i reklamacji, kontaktu z klientem
    b/ zapewnienie obsługi usług płatniczych
    c/ zarządzanie kontem klienta i rozwiązywanie problemów technicznych
    d/ obsługa zgłoszeń i pytań skierowanych poprzez formularz kontaktowy
    e/ wykonanie prawnego obowiązku podatkowego i rachunkowego
    f/ przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa
    g/ podanie danych w celu świadczenia usług jest niezbedne do ich realizacji; brak podania danych uniemozliwi świadczenie usług

     
4. Udostępnienie danych
    a/ dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
    b/ dane udostępniamy podmiotom bezpośrednio wspomagającym transakcję, tj. operatorom usług płatniczych i podmiotom realizującym dostawę (Dialcom24 Sp. z o.o.-Przelewy24, Poczta Polska, Inpost, DPD)
    c/ dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
    d/ administartor może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania
    e/ administartor nie będzie przekazywał danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych


5. Okres przechowywania danych
    Dane są przechowywane przez czas obowiązywania umowy z użytkownikiem serwisu a także po jej zakonczeniu w celu:
    a/ dochodzenia roszczeń w związku wykonywaniem umowy
    b/ zapobieganiu oszustwom
    c/ wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
    d/ przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych wcześniej

6. Użytkownik serwisu ma prawo:
    a/ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprosotowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
    b/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
    c/ do przenoszenia danych
    d/ do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7. Profilowanie danych
   Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Niniejszy dokument obowiązuje od 25.05.2018r.