Kategorie

Dane firmy

"HUBERTUS" Roman Tołczyk

Adres

Saturna 41

15-680 Białystok

podlaskie

E-mail
Fax

Sklep: 85 653-22-25

Konto bankowe

EUR: PL 60 1500 1083 1210 8008 1010 0000

USD: PL 87 1090 2590 0000 0001 3455 9644

PLN: 47 1500 1083 1210 8008 0648 0000

Dane firmy:

NIP: 5420101785

Regon: 002330204

koncesja MSWiA: B-232/2003 (K-590/89)

Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

  1. Adresat: „HUBERTUS” ROMAN TOŁCZYK ul. Saturna 41, 15-680 Białystok, e-mail: tolczyk@hubertus.com.pl
  2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): ................................................................................................................................................................................................................................................
  3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ................................................................
  4. Adres konsumenta(-ów): ................................................................................................................................................
  5. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................................
  6. Data: ............................................
 
(*) Niepotrzebne skreślić.